Jäsenyys ja toiminnan tukeminen

Luukkaan Pysäkki ry:n tukemiseen tulleet rahat ohjataan
toiminnan kulujen  kattamiseen.
                             
Tällä autolla noudamme Pysäkillä jaettavan ruoan

Kuinka pääsen  jäseneksi?

Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea vapaamuotoisesti joko kirjallisesti tai suullisesti ottamalla yhteyttä johonkin Luukkaan Pysäkin hallituksen jäsenistä ( linkki yhteystietoihin). Päätös jäsenyydestäsi  tehdään hallituksen kokouksessa.

Jäsenmaksu  20 eur.  maksetaan vuosittain seuraavalle tilille

IBAN  FI23 410 800 101 141 58.


Jäsenmaksua maksaessasi muista ilmoittaa koko nimesi ja osoitteesi sekä viitteeseen  "jäsenmaksu ".

                             

Yhdistyksen  jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja joka haluaa toteuttaa elämässään kristillisiä arvoja ja yhdistyksen sääntöjä.
Jäsenellä on äänioikeus vuosikokouksessa.

Lahjoitukset:

Voit tehdä myös lahjoituksia Luukkaan Pysäkki ry:n tilille

IBAN 
FI23 410 800 101 141 58

Lahjoitustasi tehdessäsi muista laittaa viitteeseen "lahjoitus "
                                 

Kiitos tuestasi !
Comments